Tôi yêu cuộc sống Đôi lúc tôi đau khổ tới dữ dội sâu sắc...

Tôi yêu cuộc sống. Đôi lúc tôi đau khổ tới dữ dội, sâu sắc, tuyệt vọng, lấp đầy bởi muộn phiền; nhưng qua tất cả, tôi vẫn biết khá chắc chắn rằng được sống là một điều tuyệt diệu.
-
I like living. I have sometimes been wildly, despairingly, acutely miserable, racked with sorrow; but through it all I still know quite certainly that just to be alive is a grand thing.
"Tôi yêu cuộc sống. Đôi lúc tôi đau khổ tới dữ dội, sâu sắc, tuyệt vọng, lấp đầy bởi muộn phiền; nhưng qua tất cả, tôi vẫn biết khá chắc chắn rằng được sống là một điều tuyệt diệu. - I like living. I have sometimes been wildly, despairingly, acutely miserable, racked with sorrow; but through it all I still know quite certainly that just to be alive is a grand thing."
Danh ngôn hạnh phúc Agatha Christie
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận