Tôi càng hiểu biết thế giới tôi càng tin là tôi sẽ không bao...

Tôi càng hiểu biết thế giới, tôi càng tin là tôi sẽ không bao giờ gặp người đàn ông mình có thể thật sự yêu thương.
-
The more I know of the world, the more I am convinced that I shall never see a man whom I can really love.
"Tôi càng hiểu biết thế giới, tôi càng tin là tôi sẽ không bao giờ gặp người đàn ông mình có thể thật sự yêu thương. - The more I know of the world, the more I am convinced that I shall never see a man whom I can really love."
Danh ngôn phụ nữ Jane Austen
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận