To succeed jump as quickly at opportunities as you do at conclusions Để thành...

To succeed, jump as quickly at opportunities as you do at conclusions.
 Để thành công, hãy chớp lấy cơ hội cũng nhanh như khi vội vã kết luận.
"To succeed, jump as quickly at opportunities as you do at conclusions. Để thành công, hãy chớp lấy cơ hội cũng nhanh như khi vội vã kết luận."
Danh ngôn sự nghiệp Benjamin Franklin
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận