Tình yêu là điểm yếu làm cho con người trở nên mạnh hơn.

Tình yêu là điểm yếu làm cho con người trở nên mạnh hơn.
"Tình yêu là điểm yếu làm cho con người trở nên mạnh hơn."
Danh ngôn hài hước Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận