Tính chân thật của đạo đức là khiêm tốn.

Tính chân thật của đạo đức là khiêm tốn.
"Tính chân thật của đạo đức là khiêm tốn."
Danh ngôn tính cách Ngạn ngữ Pháp
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận