Tiền bạc là gốc rễ của cái ác và nó lại là một cái...

Tiền bạc là gốc rễ của cái ác, và nó lại là một cái rễ hữu ích đến mức chúng ta không thể sống mà không có nó, cũng như chúng ta không thể sống mà không có khoai tây.
-
Money is the root of all evil, and yet it is such a useful root that we cannot get on without it any more than we can without potatoes.
"Tiền bạc là gốc rễ của cái ác, và nó lại là một cái rễ hữu ích đến mức chúng ta không thể sống mà không có nó, cũng như chúng ta không thể sống mà không có khoai tây. - Money is the root of all evil, and yet it is such a useful root that we cannot get on without it any more than we can without potatoes."
Danh ngôn tiền bạc Louisa May Alcott
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận