Thời điểm tốt nhất để mở rộng là khi không ai khác dám mạo...

Thời điểm tốt nhất để mở rộng là khi không ai khác dám mạo hiểm.
The best time to expand is when no one else dares to take risks.
"Thời điểm tốt nhất để mở rộng là khi không ai khác dám mạo hiểm. The best time to expand is when no one else dares to take risks."
Danh ngôn kinh doanh Andrew Carnegie
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận