Tất cả mọi thứ sẽ đến với người biết hối hả trong khi chờ...

Tất cả mọi thứ sẽ đến với người biết hối hả trong khi chờ đợi.
-
Everything comes to him who hustles while he waits.
"Tất cả mọi thứ sẽ đến với người biết hối hả trong khi chờ đợi. - Everything comes to him who hustles while he waits."
Danh ngôn công việc Thomas Edison
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận