Tạ ơn thầy đã dẫn con vào rừng trí thức Cảm nghĩa cô đã...

Tạ ơn thầy đã dẫn con vào rừng trí thức
 Cảm nghĩa cô đã dắt trò đến biển yêu thương
"Tạ ơn thầy đã dẫn con vào rừng trí thức Cảm nghĩa cô đã dắt trò đến biển yêu thương"
Ca dao tục ngữ về tình bạn
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận