Sự ưu việt có thể đạt được khi bạn mạo hiểm nhiều hơn người...

Sự ưu việt có thể đạt được khi bạn mạo hiểm nhiều hơn người ta nghĩ là an toàn, yêu nhiều hơn người ta nghĩ là thông minh, mơ ước nhiều hơn người ta nghĩ là thực tế, và mong chờ nhiều hơn người ta nghĩ là có thể.
-
Excellence can be achieved if you risk more than others think is safe, love more than others think is wise, dream more than others think is practical, and expect more than others think is possible.
"Sự ưu việt có thể đạt được khi bạn mạo hiểm nhiều hơn người ta nghĩ là an toàn, yêu nhiều hơn người ta nghĩ là thông minh, mơ ước nhiều hơn người ta nghĩ là thực tế, và mong chờ nhiều hơn người ta nghĩ là có thể. - Excellence can be achieved if you risk more than others think is safe, love more than others think is wise, dream more than others think is practical, and expect more than others think is possible."
Danh ngôn cuộc sống Khuyết danh

Thêm nội dung

Xem thêm >