Niềm hạnh phúc to lớn nhất của mọi cuộc đời là sự cô độc...

Niềm hạnh phúc to lớn nhất của mọi cuộc đời là sự cô độc bận rộn.
-
The happiest of all lives is a busy solitude.
"Niềm hạnh phúc to lớn nhất của mọi cuộc đời là sự cô độc bận rộn. - The happiest of all lives is a busy solitude."
Danh ngôn hạnh phúc Voltaire
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận