Những tư tưởng lớn thường xuất phát từ trái tim lớn nhưng ân tình...

Những tư tưởng lớn thường xuất phát từ trái tim lớn, nhưng ân tình nặng thường đến từ lẽ phải.
"Những tư tưởng lớn thường xuất phát từ trái tim lớn, nhưng ân tình nặng thường đến từ lẽ phải."
Danh ngôn tâm hồn Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận