Nguy hiểm chính trong đời là bạn có thể đã quá thận trọng The...

Nguy hiểm chính trong đời là bạn có thể đã quá thận trọng.
-
The chief danger in life is that you may take too many precautions.
"Nguy hiểm chính trong đời là bạn có thể đã quá thận trọng. - The chief danger in life is that you may take too many precautions."
Danh ngôn hành động Alfred Adler
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận