Người tự do là người biết làm chủ bản thân.

Người tự do là người biết làm chủ bản thân.
"Người tự do là người biết làm chủ bản thân."
Danh ngôn cuộc sống Ngạn ngữ Italia

Thêm nội dung

Xem thêm >