Người tự do là người biết làm chủ bản thân.

Người tự do là người biết làm chủ bản thân.
"Người tự do là người biết làm chủ bản thân."
Danh ngôn cuộc sống Ngạn ngữ Italia
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận