Người ta cười cách tôi ăn mặc nhưng đó là bí mật thành công...

Người ta cười cách tôi ăn mặc, nhưng đó là bí mật thành công của tôi. Tôi trông không giống ai khác.
People laughed at the way I dressed, but that was the secret of my success. I didn't look like anyone.
"Người ta cười cách tôi ăn mặc, nhưng đó là bí mật thành công của tôi. Tôi trông không giống ai khác. People laughed at the way I dressed, but that was the secret of my success. I didn't look like anyone."
Danh ngôn về thành công Coco Chanel
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận