Người nghi ngờ bản thân mình là người tự gia nhập vào hàng ngũ...

Người nghi ngờ bản thân mình là người tự gia nhập vào hàng ngũ kẻ thù và cầm vũ khí chống lại chính mình. Anh ta khiến thất bại của mình trở nên chắc chắn bằng việc là người đầu tiên bị thuyết phục bởi điều đó.
-
A person who doubts himself is like a man who would enlist in the ranks of his enemies and bear arms against himself. He makes his failures certain by himself being the first person to be convinced of it.
"Người nghi ngờ bản thân mình là người tự gia nhập vào hàng ngũ kẻ thù và cầm vũ khí chống lại chính mình. Anh ta khiến thất bại của mình trở nên chắc chắn bằng việc là người đầu tiên bị thuyết phục bởi điều đó. - A person who doubts himself is like a man who would enlist in the ranks of his enemies and bear arms against himself. He makes his failures certain by himself being the first person to be convinced of it."
Danh ngôn công việc Alexandre Dumas
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận