Ngọt ngào sao tình yêu chân thực được trao đi trong vô vọng ngọt...

Ngọt ngào sao tình yêu chân thực được trao đi trong vô vọng, ngọt ngào sao cái chết lấy đi những khổ đau.
 Sweet is true love that is given in vain, and sweet is death that takes away pain.
 Alfred Tennyson
"Ngọt ngào sao tình yêu chân thực được trao đi trong vô vọng, ngọt ngào sao cái chết lấy đi những khổ đau. Sweet is true love that is given in vain, and sweet is death that takes away pain. Alfred Tennyson"
Quote hay về tình yêu
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận