Nào ai quyết chí tu hành Có về Yên Tử mới đành lòng tu...

Nào ai quyết chí tu hành, 
  Có về Yên Tử  mới đành lòng tu.
"Nào ai quyết chí tu hành, Có về Yên Tử mới đành lòng tu."
Ca dao về Phong tục, tập quán
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận