Muốn đánh giá một người phụ nữ chỉ cần biết người đàn ông mà...

Muốn đánh giá một người phụ nữ chỉ cần biết người đàn ông mà cô ta yêu.
"Muốn đánh giá một người phụ nữ chỉ cần biết người đàn ông mà cô ta yêu."
Danh ngôn phụ nữ Ngạn ngữ Pháp
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận