Một trong những lý do thất bại chính của những nhà kinh doanh trẻ...

Một trong những lý do thất bại chính của những nhà kinh doanh trẻ là thiếu sự tập trung.
One great cause of failure of young men in business is lack of concentration.
"Một trong những lý do thất bại chính của những nhà kinh doanh trẻ là thiếu sự tập trung. One great cause of failure of young men in business is lack of concentration."
Danh ngôn kinh doanh Andrew Carnegie
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận