Một sự phỏng đoán của người đàn bà còn đúng hơn sự tin chắc...

Một sự phỏng đoán của người đàn bà còn đúng hơn sự tin chắc của người đàn ông.
"Một sự phỏng đoán của người đàn bà còn đúng hơn sự tin chắc của người đàn ông."
Danh ngôn phụ nữ Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận