Một người phụ nữ sẽ nghi ngờ tất cả những gì bạn nói trừ...

Một người phụ nữ sẽ nghi ngờ tất cả những gì bạn nói, trừ phi đó là lời ca ngợi nàng.
-
A woman will doubt everything you say except it be compliments to herself.
"Một người phụ nữ sẽ nghi ngờ tất cả những gì bạn nói, trừ phi đó là lời ca ngợi nàng. - A woman will doubt everything you say except it be compliments to herself."
Danh ngôn phụ nữ Elbert Hubbard
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận