Một kế hoạch không cho phép sửa đổi là một kế hoạch tồi It...

Một kế hoạch không cho phép sửa đổi là một kế hoạch tồi.
-
It is a bad plan that admits of no modification.
"Một kế hoạch không cho phép sửa đổi là một kế hoạch tồi. - It is a bad plan that admits of no modification."
Danh ngôn công việc Publilius Syrus
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận