Một câu niệm Phật tiêu vạn tội Hai chữ Từ bi giải vạn sầu...

Một câu niệm Phật, tiêu vạn tội. Hai chữ Từ bi, giải vạn sầu.
"Một câu niệm Phật, tiêu vạn tội. Hai chữ Từ bi, giải vạn sầu."
Danh ngôn cuộc sống Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận