Mỗi người sau khi trải qua một vài chuyện sẽ càng hiểu bản thân...

Mỗi người sau khi trải qua một vài chuyện sẽ càng hiểu bản thân mình hơn, đấy là cái giá của sự trưởng thành.
"Mỗi người sau khi trải qua một vài chuyện sẽ càng hiểu bản thân mình hơn, đấy là cái giá của sự trưởng thành."
Danh ngôn cuộc sống Anh hận anh yêu em - Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận