Mỗi ngôn từ đều giống như vết ố không cần thiết lên sự im...

Mỗi ngôn từ đều giống như vết ố không cần thiết lên sự im lặng và hư vô.
-
Every word is like an unnecessary stain on silence and nothingness.
"Mỗi ngôn từ đều giống như vết ố không cần thiết lên sự im lặng và hư vô. - Every word is like an unnecessary stain on silence and nothingness."
Danh ngôn văn hóa Samuel Beckett
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận