Lao động không phải là hình phạt của con người Đó là phần thưởng...

Lao động không phải là hình phạt của con người. Đó là phần thưởng, sức mạnh và lạc thú.
-
Work is not man's punishment. It is his reward and his strength and his pleasure.
"Lao động không phải là hình phạt của con người. Đó là phần thưởng, sức mạnh và lạc thú. - Work is not man's punishment. It is his reward and his strength and his pleasure."
Danh ngôn công việc George Sand
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận