Làm hai thứ một lúc cũng có nghĩa không làm gì cả To do...

Làm hai thứ một lúc cũng có nghĩa không làm gì cả.
-
To do two things at once is to do neither.
"Làm hai thứ một lúc cũng có nghĩa không làm gì cả. - To do two things at once is to do neither."
Danh ngôn công việc Publilius Syrus
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận