Kiên nhẫn là lòng can đảm của người chiến thắng là sức mạnh của...

Kiên nhẫn là lòng can đảm của người chiến thắng, là sức mạnh của con người chống lại số phận.
-
Patience is the courage of the conqueror, the strength of man against destiny.
"Kiên nhẫn là lòng can đảm của người chiến thắng, là sức mạnh của con người chống lại số phận. - Patience is the courage of the conqueror, the strength of man against destiny."
Danh ngôn tính cách Edward Bulwer-Lytton
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận