Không dễ để tìm hạnh phúc trong bản thân mình và không thể tìm...

Không dễ để tìm hạnh phúc trong bản thân mình, và không thể tìm thấy nó ở đâu khác.
-
It is not easy to find happiness in ourselves, and it is not possible to find it elsewhere.
"Không dễ để tìm hạnh phúc trong bản thân mình, và không thể tìm thấy nó ở đâu khác. - It is not easy to find happiness in ourselves, and it is not possible to find it elsewhere."
Danh ngôn hạnh phúc Agnes Repplier
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận