Khi không có hy vọng bổn phận của chúng ta là sáng tạo ra...

Khi không có hy vọng, bổn phận của chúng ta là sáng tạo ra nó.
-
Where there is no hope, it is incumbent on us to invent it.
"Khi không có hy vọng, bổn phận của chúng ta là sáng tạo ra nó. - Where there is no hope, it is incumbent on us to invent it."
Danh ngôn công việc Albert Camus
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận