Hãy tạo ra cuộc đời mà bạn không thể chờ để sống Create a...

Hãy tạo ra cuộc đời mà bạn không thể chờ để sống.
Create a life you can't wait to live.
"Hãy tạo ra cuộc đời mà bạn không thể chờ để sống. Create a life you can't wait to live."
Danh ngôn cuộc sống Zig Ziglar
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận