Hãy quay về hướng mặt trời và bạn sẽ không thấy bóng tối Keep...

Hãy quay về hướng mặt trời, và bạn sẽ không thấy bóng tối.
-
Keep your face to the sunshine and you cannot see a shadow.
"Hãy quay về hướng mặt trời, và bạn sẽ không thấy bóng tối. - Keep your face to the sunshine and you cannot see a shadow."
Danh ngôn hạnh phúc Helen Keller
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận