Hãy biết làm việc và hãy biết chọn người giúp việc.

Hãy biết làm việc và hãy biết chọn người giúp việc.
"Hãy biết làm việc và hãy biết chọn người giúp việc."
Danh ngôn công việc Ngạn ngữ Nga
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận