Hài lòng với chút ít là sự thông thái lớn nhất người ta càng...

Hài lòng với chút ít là sự thông thái lớn nhất; người ta càng giàu càng nhiều lo lắng; nhưng một tâm hồn mãn nguyện là một kho báu ẩn mình, và rắc rối khó mà tìm thấy nó.
-
To be satisfied with a little, is the greatest wisdom; and he that increaseth his riches, increaseth his cares; but a contented mind is a hidden treasure, and trouble findeth it not.
"Hài lòng với chút ít là sự thông thái lớn nhất; người ta càng giàu càng nhiều lo lắng; nhưng một tâm hồn mãn nguyện là một kho báu ẩn mình, và rắc rối khó mà tìm thấy nó. - To be satisfied with a little, is the greatest wisdom; and he that increaseth his riches, increaseth his cares; but a contented mind is a hidden treasure, and trouble findeth it not."
Danh ngôn tâm hồn Akhenaton
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận