Gương mẫu là lãnh đạo. - Example is leadership.

Gương mẫu là lãnh đạo.
-
Example is leadership.
"Gương mẫu là lãnh đạo. - Example is leadership."
Danh ngôn công việc Albert Schweitzer
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận