Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình.

Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình.
"Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình."
Danh ngôn giáo dục Socrates
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận