Giản dị chẳng những là điều tốt đẹp nhất mà còn là điều cao...

Giản dị chẳng những là điều tốt đẹp nhất mà còn là điều cao thượng nhất
"Giản dị chẳng những là điều tốt đẹp nhất mà còn là điều cao thượng nhất"
Danh ngôn tính cách T.Phôntakê
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận