Em về Bồ Địch Giếng Vuông Sáo treo bốn bức em buồn nỗi chi...

Em về Bồ Địch , Giếng Vuông , 
  Sáo treo bốn bức, em buồn nỗi chi.
"Em về Bồ Địch , Giếng Vuông , Sáo treo bốn bức, em buồn nỗi chi."
Ca dao về Phong tục, tập quán
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận