Đừng cố gắng tỏa sáng Hãy là chính mình và làm những gì mình...

Đừng cố gắng tỏa sáng. Hãy là chính mình và làm những gì mình thích.
 Warren Buffett
"Đừng cố gắng tỏa sáng. Hãy là chính mình và làm những gì mình thích. Warren Buffett"
Câu nói của người nổi tiếng
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận