Đồn rằng An Thái Chùa Bà Làm chay hát bội đông đà quá đông...

Đồn rằng An Thái  Chùa Bà , 
  Làm chay hát bội đông đà quá đông.
  Đàn bà cho chí đàn ông,
  Xem xong ba ngọ lại trông đổ giàn .
"Đồn rằng An Thái Chùa Bà , Làm chay hát bội đông đà quá đông. Đàn bà cho chí đàn ông, Xem xong ba ngọ lại trông đổ giàn ."
Ca dao về Phong tục, tập quán
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận