Đến đây viếng cảnh viếng thầy Không say mùi đạo cũng khuây mùi trần...

Đến đây viếng cảnh viếng thầy
 Không say mùi đạo cũng khuây mùi trần.
"Đến đây viếng cảnh viếng thầy Không say mùi đạo cũng khuây mùi trần."
Ca dao tục ngữ về tình bạn
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận