Đàn bà lo lắng về tương lai cho đến khi lấy chồng Đàn ông...

Đàn bà lo lắng về tương lai cho đến khi lấy chồng. Đàn ông chỉ lo lắng về tương lai sau khi lấy vợ.
"Đàn bà lo lắng về tương lai cho đến khi lấy chồng. Đàn ông chỉ lo lắng về tương lai sau khi lấy vợ."
Danh ngôn cuộc sống W.H.C
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >