Đàn bà là những niềm đau Anh em dù biết vẫn theo sau đàn...

Đàn bà là những niềm đau…Anh em dù biết vẫn theo sau…đàn bà ^.^
"Đàn bà là những niềm đau…Anh em dù biết vẫn theo sau…đàn bà ^.^"
Câu nói hài hước
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận