Cuộc sống giống như một cầu vồng Bạn cần cả mặt trời và mưa...

Cuộc sống giống như một cầu vồng. Bạn cần cả mặt trời và mưa để làm cho màu sắc của nó xuất hiện.
"Cuộc sống giống như một cầu vồng. Bạn cần cả mặt trời và mưa để làm cho màu sắc của nó xuất hiện."
Danh ngôn cuộc sống Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận