Công việc vất vả và khó nhọc nhất là giả vờ rằng ta đang...

Công việc vất vả và khó nhọc nhất là giả vờ rằng ta đang rất bận rộn khi sự thật không phải thế.
"Công việc vất vả và khó nhọc nhất là giả vờ rằng ta đang rất bận rộn khi sự thật không phải thế."
Danh ngôn hài hước Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận