Con người khi trưởng thành, góc cạnh tất nhiên phải bị mài mòn.

Con người khi trưởng thành, góc cạnh tất nhiên phải bị mài mòn.
"Con người khi trưởng thành, góc cạnh tất nhiên phải bị mài mòn."
Danh ngôn cuộc sống Lương ngôn tả ý - Mộc Phù Sinh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận