Con người chỉ thấy những thứ mà họ đã chuẩn bị tinh thần để...

Con người chỉ thấy những thứ mà họ đã chuẩn bị tinh thần để thấy.
-
People only see what they are prepared to see.
"Con người chỉ thấy những thứ mà họ đã chuẩn bị tinh thần để thấy. - People only see what they are prepared to see."
Danh ngôn cuộc sống Ralph Waldo Emerson
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận