Cơm chiều ăn với cá ve Anh về nốc biển mà nghe câu hò...

Cơm chiều ăn với cá ve,
  Anh về nốc biển mà nghe câu hò.
  Mấy người hát tối hôm qua,
  Hôm nay ra hát cho ra hát cùng.
"Cơm chiều ăn với cá ve, Anh về nốc biển mà nghe câu hò. Mấy người hát tối hôm qua, Hôm nay ra hát cho ra hát cùng."
Ca dao về Phong tục, tập quán
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận