Có một hiện tượng phổ biến là chỉ có những cô gái xinh đẹp...

Có một hiện tượng phổ biến là chỉ có những cô gái xinh đẹp nhất mới thấy thật khó khăn tìm được người đàn ông cho mình.
-
It is a common phenomenon that just the prettiest girls find it so difficult to get a man.
"Có một hiện tượng phổ biến là chỉ có những cô gái xinh đẹp nhất mới thấy thật khó khăn tìm được người đàn ông cho mình. - It is a common phenomenon that just the prettiest girls find it so difficult to get a man."
Danh ngôn phụ nữ Heinrich Heine
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận